Facebook

Regulamin

Regulamin przygotowania materiałów do druku

Regulamin

Regulamin przygotowania materiałów do druku

 1. Sposób dostarczenia materiałów
 • Materiały mogą być dostarczane na następujących nośnikach:
  • CD, DVD
  • e-mail:  kadruk@kadruk.com.pl (pliki nie większe niż 10 Mb)
  • Serwer FTP,  pliki produkcyjne proszę umieszczać na serwerze drukarni KAdruk w folderze odpowiadającym nazwie firmy/ instytucji.

 

Nazwa hosta: ftp://ftp.kadruk.com.pl/

login: user@kadruk.com.pl

hasło: user

 • Każdorazowo wysłanie plików na serwer Ftp prosimy potwierdzić e-mailem.

 

 • Oprócz załadowania pliku na serwer drukarni lub dostarczenie plyty CD, DVD, proszę przesłanie pliku poglądowego JPG w wiadomości email w celu dodatkowej kontroli.
 • Oprawa klejona: materiał powinien być dostarczony w postaci jednego pliku zawierającego strony wewnętrzne oraz jednego zawierającego materiał na okładkę (strony i grzbiet).

 

Przygotowanie plików

 • Pliki powinny być dostarczone w formacie PDF w wersji 1.3 dla przemysłu poligraficznego.
 • Wymagane spady jakie powinien posiadać plik powinny wynosić 3mm. Proszę nie umieszczać dodatkowych elementów na spadach, gdyż zostaną one ucięte. Tekst oraz grafikę proszę umieszczać w bezpiecznej odległości od krawędzi dokumentu, która powinna wynosić 3 mm.
 • Minimalna wartość dpi, jaką publikacja powinna posiadać wynosi 300 dpi. W przypadku formatów A1i B1 może wynosić 200 dpi.
 • Wysyłany plik w tym formacie powinien nie zawierać przezroczystości (w tym gradientów, soczewek itp.).
 • Pliki powinny być kompozytowe, nieseparowane.
 • Pliki PDF powinny zawierać wszystkie fonty, najlepiej postscriptowe (embeded).
 • Do prac kolorowych stosować przestrzeń barwną CMYK, wszystkie kolory „Spot Color” powinny być zamienione na CMYK.
 • Praca 4-kolorowa powinna być przygotowana w kolorach CMYK. Nie mogą się w niej znajdować elementy RGB, „Lab”, „Spot Color” („Pantone”).
 • Praca, która ma być drukowana w kolorach „Pantone”, powinna mieć dodatkowe kolory przygotowane jako „Spot Color”. Wszystkie elementy „Spot Color” dotyczące danego koloru „Pantone” muszą mieć tę samą nazwę.
 • Jeśli uzgodniony był druk koloru dodatkowego wymagane jest przesłanie pliku, na którym będzie naniesiony tylko i wyłącznie obszar z dodatkowym kolorem. Ponadto, prosimy o przesłanie pliku poglądowego całego dokumentu z dodatkowo naniesionymi obszarami w kolorze dodatkowym.
 • Pliki PDF nie powinny być wykonane na serwer OPI.
 • Wraz z plikami należy dostarczyć wydruki z drukarki (makieta). Dostarczone pliki powinny być już po ostatecznych korektach tekstowych.
 • Do miejsc, których kolorystykę klient uznał za ważną i konieczną do odwzorowania w największym stopniu, należy dostarczyć wydruk kolorowy (proof cyfrowy).
 • Drukarnia jest w stanie zrobić wydruk próbny na życzenie Klienta. W momencie podpisania wydruku zostaje zaakceptowany schemat kolorystyczny, który jest podstawą weryfikowania koloru podczas druku.
 • Pliki PDF nie powinny zawierać profili ICC chyba, że klient świadomie je umieści i zna ich działanie.
 • Nie należy umieszczać paserów montażowych, wymagane jest zaznaczenie marginesów górnego i grzbietowego.
 • W obszarach czarnej apli należy dołączyć 60% Cyanu, 40% Magenty i 40% Yellow.
 • Czarny tekst w publikacji musi być jednolitym kolorem czarnym.
 • Czarne teksty na kolorowym tle muszą być nadrukowane (użyta opcja overprint).
 • Sposób nadrukowania koloru czarnego (black overprint) powinien być określony w zamówieniu i uwzględniony w przygotowaniu PDF-a.
 • Białe elementy lub teksty musza być wybrane (użyta opcja knockout).
 • Sposób nadrukowania koloru białego (white overprint) powinien być określony w zamówieniu i uwzględniony w przygotowaniu PDF-a. Kolor Biały w druku offsetowym arkuszowym nie może być nadrukowany. Przygotowanie pliku pdf z kolorem Biały z włączoną opcją overprint jest błędem.
 • Do każdej strony reklamowej należy dołączyć kolorystyczną odbitkę zatwierdzoną przez klienta.
 • Odbitki próbne powinny być wykonane po ostatniej korekcie plików przekazanych do drukarni.
 • Niedopuszczalne jest przechodzenie ilustracji na kilka milimetrów na sąsiednią stronę.
 • Należy zwrócić uwagę, aby w pracy nie występowały linie grubości włosa (hairline).
 • Minimalny stopień pisma drukowanego jednym kolorem wynosi 6 pkt. dla kroju jednoelementowego, a 7 pkt. dla krojów dwuelementowych.
 • Minimalny stopień pisma drukowanego więcej niż jednym kolorem wynosi 8 pkt. dla kroju jednoelementowego, a 10 pkt. dla krojów dwuelementowych.
 • W przypadku materiałów, w produkcji których wymagany jest wykrojnik prosilibyśmy o przesłanie plików z materiałem do druku, ze schematem wykrojnika oraz pliku przedstawiającego materiał w obszarze wykrojnika.
 • Materiały, które będą tłoczone prosimy przesyłać w trzech plikach. Pierwszy plik powinien zawierać grafikę. Drugi powinny przedstawiać sam obszar, który będzie poddawany tłoczeniu. Natomiast ostatni powinien przedstawiać całą grafikę z naniesionymi w sposób widoczny obszarami poddawanymi tłoczeniu.
 • Materiały, które będą nadrukowane na gorąco techniką hotprint prosimy przesyłać w trzech plikach. Pierwszy plik powinien zawierać grafikę. Drugi powinny przedstawiać sam obszar, który będzie poddawany nadrukowi na gorąco. Natomiast ostatni powinien przedstawiać całą grafikę z naniesionymi w sposób widoczny obszarami poddawanymi nadrukowaniu.
 • W pliku powinny również występować puste strony, jeżeli takie występuję w pracy.
 • Wszystkie pliki dostarczone do produkcji powinny być wygenerowane w ten sam sposób, na stronach o jednakowych wymiarach w całej publikacji.
 • Jeżeli rozmiar projektowanego grzbietu jest nieznany, prosimy o przesłanie 1 i 4 strony oraz grzbietu wspólnie w jednym pliku na trzech kolejnych stronach. Podobnie powinny być przygotowane wewnętrzne strony okładki.
 • Oprawa klejona: jeśli grzbiet jest z góry znany lub został ustalony na podstawie makiety prosimy o przygotowanie 1, 4 strony okładki i grzbietu wspólnie na jednej stronie. Podobnie powinny być przygotowane 2 i 3 strona.
 • Oprawa klejona: W przypadku publikacji, w których zdjęcia przechodzą z drugiej strony okładki na pierwszą stronę środków drukarnia powinna zostać dodatkowo poinformowana.
 • Oprawa klejona: Wszystkie strony publikacji wyłączając strony okładki powinny posiadać spady z każdej z czterech stron.
 • Oprawa twarda: zapas materiału uwzględnionego na zawinięcie powinien wynosić 15 mm.

 

Sposób naświetlania, standardowo stosujemy liniaturę:

 • 133lpi/2400dpi – dla papierów offsetowych
 • 175lpi/2400dpi – dla papierów powlekanych

 

Nazewnictwo plików

 • Cała publikacja może być w jednym, bądź kilku plikach tak jak to jest w przypadku książki. W nazwie pliku powinny zawierać się następujące informacje: ilość stron, tytuł pracy oraz nazwę klienta (wydawcy). Do numerów stron dodajemy zera.
 • W przypadku wysyłania poprawek prosimy o nie wysyłanie ich z tą samą nazwą co pliku wcześniej przesłanego. Prosimy o dodawanie sufiksów.

 

Najczęściej popełniane błędy:

 • Brak fontów
 • Zdjęcia o niskiej rozdzielczości
 • Za małe spady lub ich brak
 • Prace zawierające elementy lub zdjęcia RGB lub inne niż CMYK lub PANTONE
 • Nadruk białych elementów lub tekstów
 • Zbyt cienka grubość linii
 • Zbyt małe rozsunięcie punktur i linii cięcia (offset powinien wynosić minimum 9 punktów)
 • Brak nadruku czarnych tekstów lub innych elementów
 • Niewłaściwe używanie profili kolorystycznych ICC. Profili używamy tylko do konwersji bitmap w Photoshopie i nie dołączamy do pliku docelowego.

Kontakt