Facebook

KAdruk & Sztuka

KAdruk & Sztuka

KAdruk & Sztuka

Drukarnia projektuje i drukuje dla najróżniejszych firm i z okazji rozmaitych przedsięwzięć, jednak najbliższe sercu są oczywiście działania związane z promowaniem szeroko pojętej kultury, uczestnictwa w życiu publicznym miasta i regionu.

Przez ponad dwadzieścia lat KAdruk nawiązał współpracę z ważnymi szczecińskimi instytucjami i organizacjami, między innymi:

  • Teatrem Polskim i Teatrem Współczesnym,
  • Filharmonią Szczecińską,
  • Zamkiem Książąt Pomorskich,
  • Archiwum Państwowym w Szczecinie,
  • szczecińskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej,
  • Akademią Sztuki w Szczecinie

oraz wieloma innymi instytucjami, także krajowymi, które działają na rzecz propagowania kultury, aktywności w przestrzeni miejskiej i świadomego uczestnictwa w tym, co składa się na historię regionu.

Podejmujemy się obsługi poligraficznej wystaw, konferencji, oraz licznych sesji, z okazji których drukujemy okoliczne plakaty, tworzymy ulotki, rozdajemy notesy czy teczki. Zależy nam na udziale w tym, co aktualnie w mieście się dzieje, na współtworzeniu jego unikatowego charakteru i popularyzacji kultury.

Dla właściciela drukarni, Mariusza Kotarskiego priorytetem jest działalność wspierająca piśmiennictwo regionu oraz wszelkie formy zachęcania do brania udziału w kulturze miasta. Bycie Mecenasem Kultury to wielki zaszczyt i nobilitacja, a także motywacja do dalszej pracy, która przynosi nam wielka satysfakcje.

Kontakt