Facebook

Historia

Historia naszej firmy

Historia

Historia szczecińskiego drukarstwa nie wypełnia wielu kart, ponieważ w mieście nie było wielkich tradycji wydawniczych. Jedynymi znanymi drukarniami były: nieistniejąca już Krajowa Agencja Wydawnicza oraz Wydawnictwo \"Glob\".

Z czasem pojawiła się potrzeba drukowania plakatów, afiszy, broszur, ulotek, w końcu książek, a odpowiedzią na nią było stworzenie profesjonalnej, solidnej i wszechstronnej drukarni. W ten sposób, w roku 1989 na szczecińskim rynku pojawiła się firma KAdruk, dla której sprawą najważniejszą było, poprzez działalność drukarską, przyczynić się do rozwoju kultury w mieście.

To właśnie dzięki plakatom informującym o różnych imprezach, ulotkom zachęcającym do wzięcia udziału w licznych wystawach, koncertach i spektaklach możliwe było udoskonalenie tradycyjnego przepływu informacji i promowanie różnych ciekawych przedsięwzięć. W ciągu przeszło dwudziestu lat działalności nawiązaliśmy współpracę z licznymi ośrodkami oświatowymi i kulturalnymi w Szczecinie, co umożliwiło nam działanie na rzecz kultury w mieście.

Nasi Klienci są wymagający, dlatego też od lat stawiamy na wysoką jakość usług, co możliwe jest dzięki inwestowaniu w nowoczesne maszyny i nowe rozwiązania drukarskie, a także dostosowujemy ofertę do indywidualnych potrzeb Klientów. Jesteśmy otwarci na nowości i staramy się być elastyczni, oferując różnorodne usługi dla rozmaitych grup odbiorców.

Aby w pełni zadowolić oczekiwania zleceniodawcy, zatrudniamy specjalistów z różnych dziedzin, takich jak: informatyka, plastyka, czy grafika, którymi bardzo często są absolwenci i wykładowcy uniwersytetów i uczelni artystycznych w Szczecinie.

Nasza działalność drukarska przyczynia się do promowania historii i współczesności regionu Pomorza Zachodniego. Wszelkiego typu albumy, monografie, czy katalogi, które tworzymy są cenną dokumentacją dziejów. Z kolei broszury, foldery i plakaty zachęcają do poznania historii, w której wszyscy bierzemy udział.

Jesteśmy dumni z powierzonych naszemu wykonaniu:

  • dwujęzycznego albumu z fotografiami dokumentów archiwalnych \"Księstwo Pomorskie 1180–1648 (\"Herzogtum Pommern 1180–1648\")\"
  • albumów \"Cmentarz Centralny w Szczecinie\"
  • wielkoformatowej teki map \"Przestrzenny rozwój Szczecina\"
  • \"Mapy historyczne Pomorza Zachodniego od XVI do XXI wieku\"; opracowania zbiorowego \"Pomorze Zachodnie w tysiącleciu\"

Stale wydajemy \"Kronikę Szczecina\" – miejski rocznik a także biuletyn Archiwum Państwowego w Szczecinie: \"Szczeciński Informator Archiwalny\".

Zaangażowanie w pracę na rzecz regionu i dbanie o jego historię zostało docenione i zauważone, czego dowodem jest otrzymanie w 1999 roku zaszczytnego tytułu \"Mecenasa Kultury i Sztuki\".

Drukarnia ma stałych i wiernych partnerów, a dzięki elastycznej ofercie i efektywnej obsłudze z roku na rok przybywa nam coraz więcej nowych klientów. Nie sztuką jest otworzyć działalność, a utrzymać się na tak wymagającym rynku i stale podnosić jakość swoich usług, mieć swój niepowtarzalny charakter i metodę pracy. Wieloletnia tradycja pozwala nam osiągać to wszystko.

Kontakt