Facebook

Regulations

Regulamin przygotowania materiałów do druku

Regulations

Przygotowanie plików

1. Preferowany format pliku to Acrobat 4.0 bądź PDF 1.3. Wysyłany plik w tym formacie powinien nie zawierać przezroczystości. Istnieje możliwość przesyłania także plików z rozszerzeniami .psd, .ai, .indd, .cdr, .jpg.

By uniknąć problemów proszę zapisywać pliki .cdr do wersji Corel Draw 14 , a pliki programów Adobe do wersji CS3, Jeżeli w dokumencie występują czcionki, wymagane jest dołączenie wszystkich czcionek lub zamiana ich na krzywe. W przypadku kiedy publikacja zawiera stronę redakcyjną, prosimy o dodanie w stopce redakcyjnej nazwę i adres Naszej drukarni:
Drukarnia Kadruk S.C.
ul. E. Romera 10E
71-246 Szczecin
www.kadruk.com.pl

2. Wymagane spady jakie powinien posiadać plik powinny wynosić 3mm. Proszę nie umieszczać dodatkowych elementów na spadach, gdyż zostaną one ucięte. Tekst oraz grafikę proszę umieszczać w bezpiecznej odległości od krawędzi dokumentu, która powinna wynosić 2mm.

3. Wielkość każdej strony powinna być taka sama w całej publikacji.


4. Minimalna wartość dpi, jaką publikacja powinna posiadać wynosi 300 dpi. W przypadku formatów A1 i B1 może wynosić 200 dpi.

5. Preferujemy materiały do druku dostarczane w postaci kompozytowej. Istnieje także możliwość przesłania publikacji w postaci rozseparowanej.


6. Materiały do druku muszą być przygotowane w systemie kolorów CMYK. Czarny tekst w publikacji
musi być jednolitym kolorem czarnym. Podczas przesyłania materiałów do druku proszę pamiętać
o kolorach dodatkowych takich jak Pantone. W przypadku druku czterokolorowego wymagane jest
przekonwertowanie kolorów dodatkowych do CMYK. Jeśli uzgodniony był druk koloru dodatkowego
wymagane jest przesłanie pliku, na którym będzie naniesiony tylko i wyłącznie obszar z dodatkowym kolorem. Ponadto, pliku poglądowego całego dokumentu z dodatkowo naniesionymi obszarami w kolorze dodatkowym.


7. Jeżeli w dokumencie występują puste strony proszę o zaznaczenie odpowiedniej opcji w programie. W przypadku kiedy zaznaczenie powyższej opcji nie jest to możliwe, prosilibyśmy o wysłanie dodatkowej informacji.

8. Okładki książek powinny posiadać 300 dpi, wymagane spady powinny wynosić 3mm. Jeżeli projektowany grzbiet jest znany, prosimy o przesłanie 1 i 4 strony i grzbietu wspólnie w jednym pliku. Podobnie powinny być przygotowane wewnętrzne strony okładki.

9. W przypadku materiałów, w produkcji których wymagany jest wykrojnik prosilibyśmy o przesłanie
plików z materiałem do druku, ze schematem wykrojnika oraz pliku przedstawiającego materiał
w obszarze wykrojnika.

Nazewnictwo plików

1. Cała publikacja może być w jednym, bądź kilku plikach tak jak to jest w przypadku książki. W nazwie pliku powinny zawierać się następujące informacje: ilość stron, tytuł pracy oraz nazwę klienta (wydawcy). Do numerów stron dodajemy zera. Przykłady tytułów plików:
120_tytul_ksiazki_klient
tytul_ksiazki_klient_okladka

2. W przypadku wysyłania poprawek prosimy o nie wysyłanie ich z tą samą nazwą co pliku wcześniej przesłanego. Przykłady nazw dla plików z poprawkami:
120_tytul_ksiazki_klient_popr
tytul_ksiazki_klient_okladka_wersja_2

3. Materiały, które będą tłoczone prosimy przesyłać w trzech plikach. Pierwszy plik powinien zawierać grafikę. Drugi powinny przedstawiać sam obszar, który będzie poddawany tłoczeniu. Natomiast ostatni powinien przedstawiać całą grafikę z naniesionymi w sposób widoczny obszarami poddawanymi tłoczeniu.

Przesyłanie materiałów

Materiał można dostarczać w następujący sposób:

1. Płyty cd/dvd: prosimy o wypalanie na płytach dobrej jakości, zalecamy obniżyć prędkość wypalania, płyta powinna być opisana. Po wypaleniu płyty zalecamy skopiować jej zawartość na dysk twardy – w celu weryfikacji poprawności wypalenia. Zwracamy uwagę na odpowiednie zabezpieczenie płyty w przypadku jej wysyłki (koperta „bąbelkowa”).

2. Dane dostępowe do serwera drukarni Kadruk.
Po zalogowaniu się proszę o stworzenie katalogu z nazwą
firmy/instytucji oraz o założenie podfolderów
dla poszczególnych prac.
Nazwa hosta: ftp://ftp.kadruk.com.pl/
login: user@kadruk.com.pl
hasło: user

3. E-mail: materiał przesyłany prosimy wysyłać na adres

kadruk@kadruk.com.pl.

Drogą tą powinny być przesyłane tylko mniejsze materiały.


W przypadku każdego nośnika prosimy o informację z kontaktem do osoby odpowiedzialnej za materiał do druku. Informację tą można zapisywać w pliku tekstowym na płycie cd/dvd, jak i na serwerze ftp oraz e-mailu.

Podstawa kolorystyczna

1. Nasza drukarnia jest w stanie zrobić wydruk próbny na życzenie Klienta. W momencie podpisania wydruku zostaje zaakceptowany schemat kolorystyczny, który jest podstawą weryfikowania koloru podczas druku.

2. Koszt stworzenia proofa wynosi 50 zł za format A4.

Przygotowanie plików

1. Preferowany format pliku to Acrobat 4.0 bądź PDF 1.3. Wysyłany plik w tym formacie powinien nie zawierać przezroczystości. Istnieje możliwość przesyłania także plików z rozszerzeniami .psd, .ai, .indd, .cdr, .jpg.

By uniknąć problemów proszę zapisywać pliki .cdr do wersji Corel Draw 14 , a pliki programów Adobe do wersji CS3, Jeżeli w dokumencie występują czcionki, wymagane jest dołączenie wszystkich czcionek lub zamiana ich na krzywe. W przypadku kiedy publikacja zawiera stronę redakcyjną, prosimy o dodanie w stopce redakcyjnej nazwę i adres Naszej drukarni:
Drukarnia Kadruk S.C.
ul. E. Romera 10E
71-246 Szczecin
www.kadruk.com.pl

2. Wymagane spady jakie powinien posiadać plik powinny wynosić 3mm. Proszę nie umieszczać dodatkowych elementów na spadach, gdyż zostaną one ucięte. Tekst oraz grafikę proszę umieszczać w bezpiecznej odległości od krawędzi dokumentu, która powinna wynosić 2mm.

3. Wielkość każdej strony powinna być taka sama w całej publikacji.


4. Minimalna wartość dpi, jaką publikacja powinna posiadać wynosi 300 dpi. W przypadku formatów A1 i B1 może wynosić 200 dpi.

5. Preferujemy materiały do druku dostarczane w postaci kompozytowej. Istnieje także możliwość przesłania publikacji w postaci rozseparowanej.


6. Materiały do druku muszą być przygotowane w systemie kolorów CMYK. Czarny tekst w publikacji
musi być jednolitym kolorem czarnym. Podczas przesyłania materiałów do druku proszę pamiętać
o kolorach dodatkowych takich jak Pantone. W przypadku druku czterokolorowego wymagane jest
przekonwertowanie kolorów dodatkowych do CMYK. Jeśli uzgodniony był druk koloru dodatkowego
wymagane jest przesłanie pliku, na którym będzie naniesiony tylko i wyłącznie obszar z dodatkowym kolorem. Ponadto, pliku poglądowego całego dokumentu z dodatkowo naniesionymi obszarami w kolorze dodatkowym.


7. Jeżeli w dokumencie występują puste strony proszę o zaznaczenie odpowiedniej opcji w programie. W przypadku kiedy zaznaczenie powyższej opcji nie jest to możliwe, prosilibyśmy o wysłanie dodatkowej informacji.

8. Okładki książek powinny posiadać 300 dpi, wymagane spady powinny wynosić 3mm. Jeżeli projektowany grzbiet jest znany, prosimy o przesłanie 1 i 4 strony i grzbietu wspólnie w jednym pliku. Podobnie powinny być przygotowane wewnętrzne strony okładki.

9. W przypadku materiałów, w produkcji których wymagany jest wykrojnik prosilibyśmy o przesłanie
plików z materiałem do druku, ze schematem wykrojnika oraz pliku przedstawiającego materiał
w obszarze wykrojnika.

Nazewnictwo plików

1. Cała publikacja może być w jednym, bądź kilku plikach tak jak to jest w przypadku książki. W nazwie pliku powinny zawierać się następujące informacje: ilość stron, tytuł pracy oraz nazwę klienta (wydawcy). Do numerów stron dodajemy zera. Przykłady tytułów plików:
120_tytul_ksiazki_klient
tytul_ksiazki_klient_okladka

2. W przypadku wysyłania poprawek prosimy o nie wysyłanie ich z tą samą nazwą co pliku wcześniej przesłanego. Przykłady nazw dla plików z poprawkami:
120_tytul_ksiazki_klient_popr
tytul_ksiazki_klient_okladka_wersja_2

3. Materiały, które będą tłoczone prosimy przesyłać w trzech plikach. Pierwszy plik powinien zawierać grafikę. Drugi powinny przedstawiać sam obszar, który będzie poddawany tłoczeniu. Natomiast ostatni powinien przedstawiać całą grafikę z naniesionymi w sposób widoczny obszarami poddawanymi tłoczeniu.

Przesyłanie materiałów

Materiał można dostarczać w następujący sposób:

1. Płyty cd/dvd: prosimy o wypalanie na płytach dobrej jakości, zalecamy obniżyć prędkość wypalania, płyta powinna być opisana. Po wypaleniu płyty zalecamy skopiować jej zawartość na dysk twardy – w celu weryfikacji poprawności wypalenia. Zwracamy uwagę na odpowiednie zabezpieczenie płyty w przypadku jej wysyłki (koperta „bąbelkowa”).

2. Dane dostępowe do serwera drukarni Kadruk.
Po zalogowaniu się proszę o stworzenie katalogu z nazwą
firmy/instytucji oraz o założenie podfolderów
dla poszczególnych prac.
Nazwa hosta: ftp://ftp.kadruk.com.pl/
login: user@kadruk.com.pl
hasło: user

3. email: materiał prosimy wysyłac na adres: kadruk@kadruk.com.pl  Drogą tą powinny być wysyłane tylko mniejsze materiały.


W przypadku każdego nośnika prosimy o informację z kontaktem do osoby odpowiedzialnej za materiał do druku. Informację tą można zapisywać w pliku tekstowym na płycie cd/dvd, jak i na serwerze ftp oraz e-mailu.

Podstawa kolorystyczna

1. Nasza drukarnia jest w stanie zrobić wydruk próbny na życzenie Klienta. W momencie podpisania wydruku zostaje zaakceptowany schemat kolorystyczny, który jest podstawą weryfikowania koloru podczas druku.

2. Koszt stworzenia proofa wynosi 50 zł za format A4.

Contact